ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. Ahmet DİKEN

02 Nisan 1965 Bingöl-Solhan ilçesinde doğdu. 1985 yılında Bingöl İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. 1985 yılında kaydolduğu Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümünden 1990 yılında mezun oldu. Aynı yıl Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü “Yönetim ve Organizasyon” Anabilim Dalı Araştırma Görevliliği sınavını kazandı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1993 yılında yüksek lisans ve 1996 yılında doktorayı bitirdi. Yüksek Lisansını “Profesyonel ve İşletme Sahibi Yöneticilerin  Başarı ve Erk Güdüleri ( Teorik ve Ampirik  Bir Araştırma)”, doktorasını ise, Toplam Kalite Yönetimi ve Hizmet Sektöründe Bir Uygulama konusunda tamamladı.

Askerlik  hizmetini yedek subay olarak yaptıktan sonra çeşitli özel sektörde işletmelerinde genel müdür ve yönetim kurulu başkanı olarak çalıştı

2005 yılında tekrar Selçuk Üniversitesine Yardımcı Doçent olarak çalışmaya başladı. 2009 yılında İşletme Yönetim Organizasyon Anabilim Dalında Doçent, 2014 yılında aynı alanda Profesör oldu. 2011 yılında Konya Necmettin ERBAKAN Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde göreve başladı.

Necmettin ERBAKAN Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda kurucu müdür olarak başladığı Yüksekokul Müdürlüğü görevine devam etmektedir. Necmettin ERBAKAN Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmanın yanında Bölüm Başkanlıkları, Yüksekokul ve Fakülte Yönetim Kurulu üyeliklerini ile Üniversite Senato Üyeliğini yaptı. Evli ve üç çocuk babası olup, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Yayımlanmış iki kitabı, ulusal ve uluslararası dergilerde makaleleri, yurt dışı ve yurt içinde sunulan bildirileri, ulusal ve yerel gazetelerde yayınlanan çeşitli yazıları bulunmaktadır. Akademik ve ticari amaçla pek çok ülkeyi ziyaret etti.

Panel yöneticiliği, ulusal ve uluslararası konferanslarda organizatörlük yaptı. Kamu ve özel sektör işletmelerine yönelik çok sayıda eğitim seminerleri verdi. Konya Ticaret Odası ve Konya Büyükşehir Belediyesi başkanlıklarına danışmanlık yaptı. Özelleştirilen bazı kamu iktisadi teşeküllerinin özelleştirilmesi projelerinde görev aldı. Pek çok işletmede kurumsallaşma çalışması yapmasının yanında çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında görev aldı.